ROČNÍK 2023

ROČNÍK 2023

V ROCE 2023 BYLY REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

  • ALME-OR-01/23 část A Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM                     
  • ALME-OR-01/23 část B     Stanovení plynných škodlivin (CO2) v RM                                                    
  • ALME-OR-01/23 část C     Stanovení plynných škodlivin (O2)v RM                                                            
  • ALME-OR-02/23                  Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)                                               
  • ALME-OR-03/23                  Stanovení koncentrace NH3 v RM (plyn)                                                          
  • ALME-OR-06/23                 Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL)

                                                  v proudící vzdušině                                                                                              

  • ALME-OR-10/23                  Stanovení plynného HCl v RM (plyn )                                                               
  • ALME-OR-11/23                  Stanovení koncentrace vodní páry (H2O) v plynu                                       

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2023: 

Ing. Alena Bulisová, kontakt: alme@alme.cz, +420 732 489 813

Soubory ke stažení

Novinky emailem