Ročník 2017

  • Byl přidán dokument "Vztažné hodnoty 2017" obsahující vztažné hodnoty pro rok 2017 (viz SOUBORY KE STAŽENÍ)

 

V ROCE 2017 PROBĚHLY TYTO ZKOUŠKY:

Akreditované:

ALME-OR-01/17: Stanovení vybraných plynných škodlivin (CO, NO, SO2),
ALME-OR-02/17: Stanovení koncentrace propanu v referenčním materiálu,
ALME-OR-03/17: Stanovení koncentrace amoniaku v referenčním materiálu,
ALME-OR-06/17: Stanovení koncentrace tuhých znečišťujících látek (měření střední rychlosti vzdušiny, střední koncentrace TZL a hmotnostního toku TZL).
ALME-OR-10/17: Stanovení plynného HCl v RM (plyn)

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2017: 

prof. Ing. Karel Ventura, CSc. – koordinátor PZZ
Kontakt:  karel.ventura@upce.cz, +420 737 480 433
doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.
Kontakt: petra.bajerova@upce.cz, +420 777 566 958

Soubory ke stažení

Novinky emailem