Etický kodex

  1. Měření, pro které nemá autorizaci, neprovádí.
  2. Plní podmínky autorizace do všech podrobností, zejména dodržuje stanovené postupy měření, kvalifikaci pracovníků a metrologické kontroly přístrojů.
  3. Odmítá návrhy jak odběratelů, tak správních orgánů, které jsou v rozporu s požadavkem nestrannosti. Zveřejňuje v rámci ALME případy ze své působnosti, kdy k takovým snahám dochází, a to včetně nesprávných postojů jiných laboratoří.
  4. Preferuje odbornost a pravdivost výsledků nade vše.
  5. Nesnižuje profesionální úroveň jiných laboratoří. Zjištěné nedostatky konkurence s ní projedná a výsledek oznámí orgánu ALME.
  6. Nesnižuje z komerčních a jiných důvodů požadavky na zákazníka týkající se přípravy a vybavenosti měřicího místa a na bezpečnost práce při měření.
  7. Nezneužívá informace, získané v rámci ALME, o zákaznících a o sobě navzájem k poškozování členů asociace.
  8. Cenu v nabídce nestanoví nižší, než je vlastní kalkulace nákladů na práci. Nepřistoupí na dumpingové ceny.
  9. Dodržuje zásady odsouhlasené shromážděním ALME.

Tento Etický kodex členů ALME byl přijat v roce 1993 pro dodržování odchodní etiky v činnosti měření emisí a je závazný pro všechny členy asociace.

Soubory ke stažení

Novinky emailem