Úvod> O nás

O nás

Autorizovaný výkon měření emisí je objektivní zjištění míry znečišťování ovzduší stacionárními zdroji znečišťování, a to předepsanými metodami a postupy s definovanou nejistotou stanovení zjištěných údajů. Pro zajištění této funkce musí být provozovatel měření odborně způsobilý, to znamená, že musí disponovat vhodnými technickými prostředky pro měření, odborně vycvičeným personálem a musí mít zvládnuté metody a postupy měření. Neopomenutelným předpokladem pro provozování této činnosti je i etická úroveň provozovatele, která je zárukou dodržování závazných postupů a nezkreslování výsledků měření. ALME proto své členy zavazuje, mimo dodržování stanov ALME, i k dodržování etického kodexu členů ALME.

V oblasti odborné způsobilosti nabízí ALME všem subjektům na trhu autorizovaných měření emisí, bez ohledu na jejich členství v ALME, přístup k mezilaboratornímu porovnávání zkoušek, k odbornému výcviku personálu a vede přehled dostupných služeb k zajištění metrologické návaznosti měřidel. Podrobné informace k jednotlivým uvedeným aktivitám jsou obsaženy v nabídce služeb.

Veškerá účast na těchto aktivitách ALME je ryze dobrovolná a je čistě na rozhodnutí každého subjektu, jestli nabídku využije, zajistí si tyto služby jinak nebo se těmito tématy vůbec nebude zabývat.

Novinky emailem

Kontaktujte nás

ALME
Asociace autorizovaných laboratoří
pro měření emisí

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6

email: alme@alme.cz
tel.: 220 560 200

Webové stránky vytvořil Acceler