Asociace autorizovaných laboratoří Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí
ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ více informací

Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí

Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí je občanské sdružení fyzických a právnických osob, provozujících autorizovaná měření emisí podle zákonů o ovzduší a státní správě ochrany ovzduší.

Cílem ALME je ochrana profesních zájmů členů a působení na zvyšování profesní úrovně v oblasti měření emisí. K dosažení tohoto cíle využívá ALME dobrovolně projevené vůle svých členů, ALME není profesní komorou a nedisponuje ze zákona žádnými kontrolními ani sankčními nástroji. ALME je akreditována Českým institutem pro akreditaci pro poskytování programu způsobilosti v oblasti měření emisí.

Novinky emailem