Ročník 2022

 

V ROCE 2022 BYLY REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

  • ALME-OR-01/22 část A Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM                    
  • ALME-OR-01/22 část B     Stanovení plynných škodlivin (CO2) v RM                                        
  • ALME-OR-01/22 část C     Stanovení plynných škodlivin (O2)v RM                                            
  • ALME-OR-02/22                  Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)                                 
  • ALME-OR-03/22                  Stanovení koncentrace NH3 v RM (plyn)                                       
  • ALME-OR-06/22                  Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL                                                               v proudící vzdušině                                                                    
  • ALME-OR-10/22                  Stanovení plynného HCl v RM (plyn )                                           
  • ALME-OR-11/22                  Stanovení koncentrace vodní páry (H2O) v plynu                          

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2022: 

Ing. Alena Bulisová, kontakt: alme@alme.cz, +420 732 489 813

Soubory ke stažení

Novinky emailem