Ročník 2021

V ROCE 2021 BYLY REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

ALME-OR-01/21 číst A     Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM

ALME-OR-01/21 část B     Stanovení plynných škodlivin (CO2) v RM

ALME-OR-01/21 část C      Stanovení plynných škodlivin (O2) v RM

ALME-OR-02/21                Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)

ALME-OR-03/21                Stanovení koncentrace NH3 v RM (plynu)

ALME-OR-06/21                Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) v proudící                                         vzdušině

ALME-OR-10/21                 Stanovení plynného HCl v RM (plyn)

ALME-OR-11/21                 Stanovení koncentrace vodní páry (H2O) v plynu

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2021: 

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., koordinátor PZZ, kontakt:  karel.ventura@upce.cz, +420 737 480 433 
doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., kontakt: petra.bajerova@upce.cz, +420 777 566 958

Soubory ke stažení

Novinky emailem