Ročník 2019

V ROCE 2019 BYLY REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

  • ‌ALME-OR-01/19 část A     Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM

  • ALME-OR-01/19 část B     Stanovení plynných škodlivin (CO2) v RM

  • ALME-OR-01/19 část C     Stanovení plynných škodlivin (O2) v RM

  • ALME-OR-02/19                  Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)

  • ALME-OR-03/19                  Stanovení koncentrace NH3 v RM (plyn)

  • ALME-OR-06/19                  Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) 

    v proudící vzdušině

  • ALME-OR-10/19               Stanovení plynného HCl v RM (plyn)

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2019: 

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., koordinátor PZZ, kontakt:  karel.ventura@upce.cz, +420 737 480 433 
doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., kontakt: petra.bajerova@upce.cz, +420 777 566 958

Novinky emailem