Ročník 2018

V ROCE 2018 BYLY REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

  • ALME-OR-01/18    Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM 

  • ALME-OR-01/18a Stanovení plynných škodlivin (CO2) v RM                                                    

  • ALME-OR-01/18b Stanovení plynných škodlivin (O2) v RM                                               

  • ALME-OR-02/18     Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)                                          

  • ALME-OR-03/18     Stanovení koncentrace NH3 v RM (plyn)                                                     

  • *ALME-OR-05/18  Stanovení fluoridů a chloridů v roztoku 

  • ALME-OR-06/18      Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL) v proudící vzdušině  

  • ALME-OR-10/18      Stanovení plynného HCl v RM (plyn)

 * programy PT takto označené nejsou akreditovány

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2018: 

prof. Ing. Karel Ventura, CSc., koordinátor PZZ, kontakt:  karel.ventura@upce.cz, +420 737 480 433 
doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., kontakt: petra.bajerova@upce.cz, +420 777 566 958

Soubory ke stažení

Novinky emailem