Zkoušení způsobilosti

ROČNÍK 2024

V ROCE 2024 BUDOU REALIZOVÁNY NÍŽE UVEDENÉ ZKOUŠKY:

ALME-OR-01/24 část A     Stanovení vybraných plynných složek (CO, NO, SO2) v RM                     

ALME-OR-01/24 část B     Stanovení plynných škodlivin (CO2)v RM                                                      

ALME-OR-01/24 část C     Stanovení plynných škodlivin (O2)v RM                                                         

ALME-OR-02/24                  Stanovení koncentrace propanu v RM (plyn)                                               

ALME-OR-03/24                  Stanovení koncentrace NH3 v RM(plyn)                                                        

ALME-OR-06/24                  Stanovení hmotnostního toku tuhých znečišťujících látek (TZL)
v proudící vzdušině                                                                                              

ALME-OR-10/24                  Stanovení plynného HCl v RM (plyn)                                                               

ALME-OR-11/24                  Stanovení koncentrace vodní páry (H2O)v plynu                                       

Odpovědná osoba za pořádání zkoušení způsobilosti ALME 2024: 

Ing. Alena Bulisová, kontakt: alme@alme.cz, +420 732 489 813

Soubory ke stažení

Novinky emailem