Závěrečná zpráva z konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ 2016

Ve dnech 6. a 7. června 2016 proběhl v hotelu Jezerka v Ústupkách u Seče pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR již 21. ročník konference Měření emisí a ochrana ovzduší. Konference přivítala celkem 102 účastníků z České, Slovenské republiky a Polska. Účastníci se profilovali z řad měřících skupin, laboratoří, průmyslových podniků a úřadů státní správy.

Odborný program tvořilo celkem 15 přednášek, které byly rozděleny do tří bloků podle témat. Během prvního dne tak zazněly příspěvky z oblasti legislativy a informace týkající se akreditačního procesu, přednesené zástupci Ministerstva životního prostředí ČR a SR, ČIŽP a ČIA. Druhý den pak byl převážně věnován technice, technologiím a normám v oblasti měření emisí v podání zástupců vysokých škol a firem. Většina příspěvků byla doprovázena živou diskusí.

V předsálí konferenčního sálu současně po oba dva dny konference probíhala prezentace produktů a služeb výrobců a dodavatelů působící v oblasti měření emisí a ochrany ovzduší. Celkem se zde formou prezentačních stolků představilo 9 firem.

První den konference byl zpestřen slavnostním rautem.

Ke konferenci byl vydán sborník s ISBN. Účastníkům konference jsou rovněž po zadání hesla uvedeného v tomto sborníku k dispozici veškeré příspěvky v elektronické podobě na adrese: www.empla.cz

Věříme, že si všichni účastníci přišli po odborné stránce na své a konference tak splnila, jejich očekávání.
Děkujeme všem přítomným za skvělou atmosféru vytvořenou v průběhu celé konference a těšíme se na setkání zase za rok, tentokráte v termínu 29. – 30. května 2017.  O přípravě dalšího ročníku konference budeme průběžně informovat na webových stránkách.

Za pořadatele a organizátora akce:
Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ALME
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r.o.

********************************************

Reakce účastníků konference:

Dobrý den,
jménem společnosti Air Liquide bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za umožnění naší účasti na 21. konferenci Měření emisí a ochrana ovzduší. Celá akce pro nás byla opravdu příjemnou zkušeností a také možností, jak se setkat nejen s Vámi, ale také s ostatními odborníky v daném oboru. 

Věřím, že získané kontakty budou přínosné nejen pro společnost Air Liquide, ale hlavně pro účastníky z řad odborných měřících společností. Naše nabídka nezahrnuje pouze dodávky plynů, plynných směsí a ostatního vybavení, ale také zákazníkům nabízíme naše kompletní znalosti pro řešení jejich problémů nebo optimalizace technologických procesů. Zázemí nadnárodní společnosti nám umožňuje pružně reagovat na veškeré požadavky tak, aby vždy byl v první řadě spokojen klient.
Věřím, že v budoucnosti se bude naše spolupráce rozvíjet a těším se na další setkání. Například na některé z našich plníren technických či speciálních plynů.

S pozdravem, 
Joanna Śmiałek-Hill
Specialty Gases / E&I Manager 
Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Zpět

Novinky emailem