V záložce Zkoušení způsobilosti (Ročník 2016) byly zveřejněny vztažné hodnoty ALME pro rok 2016

Novinky emailem