Školení personálu

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE, KURZY:

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MĚŘÍCÍCH SKUPIN 2020

25.9.2020 Hradec Králové

Účast na odborném semináři je považována za součást průběžného vzdělávání pracovníků měřících skupin. ÚČASTNÍKŮM ODBORNÉHO SEMINÁŘE BUDE VYDÁNO OSVĚDČENÍ, jako doklad o účasti na průběžném vzdělávání dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17025:20055
PROGRAM ŠKOLENÉ:

9,30 – 10,00 hod.       prezence
10,00 – 15,30 hod.    odborný program
1/ Akreditace měření emisí dle normy 17 025:2018
Ing. Eva Klokočníková
10,00 – 10,45
 2/Platné normy pro měření emisí
doc. Ing. František Skácel,CSc. ,  Ing.Viktor Tekáč, Ph.D. – VŠCHT Praha
10,45 – 11,30
3/Měření plynných znečišťujících látek
Petr Braun  - TESO Praha a.s.
11,30 – 12,00
Přestávka – občerstvení
12,00 – 12,30
4/Jednorázové měření pachových látek 
Pavel Niederle – TESO Praha a.s.
12,30 – 13,00
5/Jednorázové měření emisí tuhých znečišťujících látek
Jiří Horák,Ph.D, Ing.František Hopan, Ph.D. – VŠB TUO  VEC
13,00 – 14,00
Přestávka 
14,00 – 14,10
6/Zacházení se vzorky ALS
Ondřej Kroupa – ALS laboratoře  Praha
14,10 – 15,00
Termín konání:
pátek 25. 9. 2020 (9,30 - 10,00 hod. prezence; 10,00 - 15,00 hod. odborný program)
Místo konání:
HRADEC KRÁLOVÉ
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
konferenční sál – budova B, 2. patro
Odkaz na mapu
Účastnický poplatek:
- pro NEčleny ALME
2 500,- Kč vč. DPH (každý další účastník 700,- Kč vč. DPH)‌
Přihláška online ZDE
Charakteristika dalších kurzů:

Výzkumné energetické centrum VŠB -TU Ostrava bylo pověřeno MŽP ČR školením personálu dle požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší. V průběhu třídenního soustředění (kurz "Technik měření malých spalovacích zdrojů") a týdenních soustředění (kurz "Technik měření emisí" a kurz "Vedoucí měření emisí") absolvují účastníci kurzů jak teoretické přednášky, tak praktické ukázky a cvičení z měření škodlivin různou měřící technikou a různými měřicími postupy.

Kurz "Technik měření malých zdrojů" je určen pro pracovníky, kteří provádějí stanovení účinnosti a dále provádějí kontrolu spalovacích cest u malých zdrojů,

Kurz "Technik měření emisí" je určen pro pracovníky, kteří provádějí měření emisí, popř. absolvuji přípravu pro provádění těchto měření na úrovni obsluhy měřicích zařízení s využitím různých měřicích principů.

Pro pracovníky s větší praxi při provádění a organizování měření na úrovni vedoucích měření je připraven návazný kurz "Vedoucí měření emisí".

Informace o kurzech můžete nalézt také na adrese http://vec.vsb.cz/cz/vzdelavani/kurzy.html

Soubory ke stažení

Novinky emailem