Školení personálu

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ ODBORNÉ SEMINÁŘE, KURZY:

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ MĚŘÍCÍCH SKUPIN 
21. 9. 2017 HRADEC KRÁLOVÉ

Účast na odborném semináři je považována za součást průběžného vzdělávání pracovníků měřících skupin. ÚČASTNÍKŮM ODBORNÉHO SEMINÁŘE BUDE VYDÁNO OSVĚDČENÍ, jako doklad o účasti na průběžném vzdělávání dle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

 9,30 – 10,00 hod.     prezence 10,00 – 15,35 hod.     odborný program

1)     Informace o akreditovaném mezilaboratorním porovnání zkoušek organizovanémALME   pro měřící   skupiny
        Ing. Zuzana Baloušková, EMPLA AG spol. s r.o. 10,00 - 10,30

2)     Kontrola kvality měření v emisích a výpočet nejistoty
         
Ing. Vladimír Kraják, ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Hradec Králové10,30 - 11,30

3)     Statické zpracování výsledků PZZ
         
Ing. Vladimír Hejtmánek, CSc, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 11,30 - 12,00 

Přestávka - občerstvení 12,00 - 12,30

4)     Úskalí měření emisí Hg a MPZ OR 11
        Ing. Karel Borovec, Ph.D., VŠB-TU Ostrava 12,30 - 13,30

5)     Mezinárodní porovnávací zkoušky PM 10/2,5
         
Ing. Jiří Horák, Ph.D,., VŠB - TU Ostrava 13,30 - 14,30

Přestávka 14,30 - 14,35

6)    Vliv vířivého proudění na přesnost měření průtoku v komínech
       Mgr. Jan Geršl, Ph.D., Český Metrologický institut 14,35 - 15,35                                                   

                                                Přestávky si stanovují přednášející.  Změna programu vyhrazena.

Termín konání: čtvrtek 21. 9. 2017 (9,30 - 10,00 hod. prezence; 10,00 - 15,35 hod. odborný program)

Místo konání: HRADEC KRÁLOVÉ EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové konferenční sál – budova B, 2. patro Odkaz na mapu

Účastnický poplatek:

- pro NEčleny ALME‌ 2 299,- Kč vč. DPH (každý další účastník 605,- Kč vč. DPH)

Online přihláška - ZDE

Charakteristika dalších kurzů:

Výzkumné energetické centrum VŠB -TU Ostrava bylo pověřeno MŽP ČR školením personálu dle požadavků zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší. V průběhu třídenního soustředění (kurz "Technik měření malých spalovacích zdrojů") a týdenních soustředění (kurz "Technik měření emisí" a kurz "Vedoucí měření emisí") absolvují účastníci kurzů jak teoretické přednášky, tak praktické ukázky a cvičení z měření škodlivin různou měřící technikou a různými měřicími postupy.

Kurz "Technik měření malých zdrojů" je určen pro pracovníky, kteří provádějí stanovení účinnosti a dále provádějí kontrolu spalovacích cest u malých zdrojů,

Kurz "Technik měření emisí" je určen pro pracovníky, kteří provádějí měření emisí, popř. absolvuji přípravu pro provádění těchto měření na úrovni obsluhy měřicích zařízení s využitím různých měřicích principů.

Pro pracovníky s větší praxi při provádění a organizování měření na úrovni vedoucích měření je připraven návazný kurz "Vedoucí měření emisí".

Informace o kurzech můžete nalézt také na adrese http://vec.vsb.cz/cz/vzdelavani/kurzy.html

Soubory ke stažení

Novinky emailem